BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 14.02.2008 r., w przedmiocie zamówienia: „świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz” została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Pawła Brandt, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa IWA Paweł Brandt z siedzibą w Piszu przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę brutto – 71 048,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

Firma Usługowo – Handlowa IWA
Paweł Brandt
Ul. Rybacka 22/5
12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2: (71 048,00 : 71 048,00) x 100 x 4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Data powstania: piątek, 22 lut 2008 14:23
Data opublikowania: piątek, 22 lut 2008 15:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 mar 2008 12:38
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1195 razy