BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu oraz remont dachu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 04.03.2008 r., w przedmiocie zamówienia: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu oraz remont dachu, zostało złożonych pięć ofert w tym 3 nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Jacka Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. F.A. Czerniewskiego 16 za łączną cenę brutto – 482 331,62 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOBROPOL s. c.
ul. Stroma 34/32
15-662 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (482 331,62 : 503 001,84)x100x4 = 383,56 pkt
Razem: 383,56 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„BUDOPOL”
Jarosław Tobiasz Waracki
ZAKŁAD GŁÓWNY
16-304 Nowinka 26B
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3 (482 331,62 : 539 195,29)x100x4 = 357,80 pkt
Razem: 357,80 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 5
PHU GROT
Jacek Olszewski
Ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 5 (482 331,62 : 482 331,62)x100x4 = 400,00 pkt
Razem: 400,00 pkt


Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni lub ich oferty zostały odrzucone

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 2
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
EXPORT – IMPORT
Stanisław Gajda
ul. Ratuszowa 16
12-200 Pisz

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 4
„JERRY” Zakład Remontowo-Budowlany
Deptuła Jerzy Stanisław
Ul. Olsztyńska 52B
12-200 PiszData powstania: wtorek, 8 kwi 2008 12:17
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2008 13:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 kwi 2008 12:19
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1322 razy