BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego
Do Zamawiającego w dniu 09 lipca 2008 roku wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie.

Treść zapytania wraz z odpowiedzią w załączeniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 lip 2008 10:57
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2008 15:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2008 11:32
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1365 razy