BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Polonez Atu
Burmistrz Pisza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez Atu o nr rej.: SWZ0326, o numerze identyfikacyjnym ramy: SUPB30ELBTW852448, rok produkcji 1996 r., będącego własnością Gminy Pisz.

Samochód ten można oglądać w dniach od 15.07.2008 r. do 30.07.2008 r. w godz. od 9.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.
-cena wywoławcza - 300 zł.
-Minimalne postąpienie – 10 zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 31 lipca 2008 r. o godz. 9.00 w pokoju nr 22 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 30,00 zł. słownie (trzydzieści złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, w terminie do dnia 30 lipca 2008 roku.

3. Wpłacone wadium będzie wliczone w cenę zakupionego samochodu. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca samochodu zrezygnuje z jego zakupu oznaczać to będzie odstąpienie od sporządzenia umowy kupna sprzedaży pojazdu. Wówczas wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

4. Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu będą udzielane w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokojach nr 22 i 23 lub telefonicznie 087 4241209, 087 4241210
5. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: wtorek, 15 lip 2008 14:11
Data opublikowania: wtorek, 15 lip 2008 14:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 lip 2008 14:13
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1364 razy