BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 18.07.2008 r., w przedmiocie zamówienia: na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez MT spółka z o. o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Promienistej 24 za łączną cenę brutto – 75 640,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

1.MT Spółka z o.o.
ul. Promienista 24
10-708 Olsztyn

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1:
(75 640,00 : 75 640,00) x 100 x 3 = 300,00 pkt

Razem
300,00 pkt

Data powstania: wtorek, 29 lip 2008 09:16
Data opublikowania: wtorek, 29 lip 2008 09:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sie 2008 13:24
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1349 razy