BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15.07.2008 r., w przedmiocie zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu, zostały złożone 3 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Monikę Kościuszkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane BUD–System Monika Kościuszkiewicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sybiraków 17/7 za łączną cenę brutto – 230 844,75 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


OFERTA nr 1
Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Budowlane BUD –System
Monika Kościuszkiewicz
ul. Sybiraków 17/7
15-204 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (230 844,75 : 230 844,75)x100x3 = 300,00 pkt
Razem: 300,00 pktOFERTA nr 2
Nazwa i adres wykonawcy
„BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane
Jerzy Tanajewski
Marcinkowo 156,
11-700 Mrągowo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2 (230 844,75 : 299 895,57)x100x3 = 230,94 pkt
Razem: 230,94 pkt


OFERTA nr 3
Nazwa i adres wykonawcy
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
EXPORT-IMPORT
Stanisław Gajda
Ul. Ratuszowa 12
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3 (230 844,75 : 295 250,48)x100x3 = 234,57 pkt
Razem: 234,57 pkt

Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 11:55
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 15:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2008 08:17
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1218 razy