BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania na budowę ulicy Pisańskiego w Piszu i ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne
Do Zamawiającego w dniu 13.02.2009 r. wpłynęło zapytanie nr 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Pisańskiego w Piszu i ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U .z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:
Ad. 1
Należy zastosować rury stalowe. Zamiennie można użyć rur AROT lub równoważnych. Zamawiający załącza ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące pozycji wymienionych pod nr 8 i 9 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż montaż rur osłonowych składa się zasadniczo z trzech czynności tj.
- wykonania ręcznego wykopu celem odsłonięcia kabla
- montażu rury osłonowej
- zasypania wykopu z właściwym zagęszczeniem.
Technologia wykonania robót dotyczących m.in. poz. 8 i 9 przedmiaru robót znajduje się na stronie 6 załącznika nr 4 do SIWZ.

Mając powyższe na uwadze w związku z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez dodanie dwóch części ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczących pozycji wymienionych pod nr 8 i 9 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Dodatkowe pozycje Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią załączniki nr 2a i 2b do niniejszego pisma.

W załączeniu treść zapytania nr 2 i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące pozycji wymienionych pod nr 8 i 9 przedmiaru robót
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2009 13:13
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2009 16:07
Data edycji: wtorek, 17 lut 2009 15:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2009 13:13
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1293 razy
Ilość edycji: 3