BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na remont parkingu przy ulicach Targowej i Pionierów w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 19 lutego 2009 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 40085-2009 na remont parkingu przy ulicach Targowej i Pionierów w Piszu. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej, zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść ogłoszenia na druku urzędowym ZP-400 oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej. Koszt SIWZ w wersji papierowej dostępnej w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,00 zł.


Data powstania: czwartek, 19 lut 2009 14:56
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2009 15:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 mar 2009 12:42
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1570 razy