BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu, zostały złożone dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. F. A. Czerniewskiego 2, za łączną cenę – 1 207 627,07 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
Konsorcjum firm:
Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
Gutkowo 49
11-041 Olsztyn
HOHL CONSTRUCTION Sp. z o.o.
Krzywińskie 31
11-610 Pozezdrze
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (1 207 627,07 : 1 372 805,12)x100x4 = 351,88 pkt
Razem
351,88 pkt

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o.
Ul. F. A. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2 (1 207 627,07 : 1 207 627,07)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 5 mar 2009 12:29
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2009 15:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 mar 2009 12:42
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1712 razy