BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę oświetlenia drogowego odcinka drogi krajowej Nr 58 w obrębie miejscowości Pisz i Snopki w km od 118+800 do 119+600
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 14 lipca 2009 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 111753-2009 na budowę oświetlenia drogowego odcinka drogi krajowej Nr 58 w obrębie miejscowości Pisz i Snopki w km od 118+800 do 119+600. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść ogłoszenia na druku urzędowym ZP-400 oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej. Koszt SIWZ w wersji papierowej (dostępnej w siedzibie Zamawiającego) - 50,00 zł.

Data powstania: wtorek, 14 lip 2009 15:40
Data opublikowania: wtorek, 14 lip 2009 16:05
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2009 14:51
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1285 razy