BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu ‘Moje Boisko – Orlik 2012’ ”, zostało złożonych sześć ofert, w tym pięć nie podlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Panorama II Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Słonecznej 73, za łączną cenę – 1 105 432,74 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 1
PANORAMA II Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 73
81-605 Gdynia
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 1 (1 105 432,74 :1 105 432,74)x100x3 = 300,00 pkt
Razem
300,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 2
POLCOURT S.A.
ul. Gen. Zajączka 11/C7
01-510 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 2 (1 105 432,74 : 1 219 762,76)x100x3 = 271,89 pkt
Razem
271,89 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 3
PRESTIGE Sp. z o.o.
ul. Świerczewska 5
71-066 Szczecin
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 3 (1 105 432,74 : 1 278 367,12)x100x3 = 259,41 pkt
Razem
259,41 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 4
Konsorcjum firm
KOLBUD Sp.j. Waldemar i Bogumiła Skrodzcy
ul. Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno
MASTERS Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 21
70-383 Szczecin
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 4 (1 105 432,74 : 1 342 000,00)x100x3 = 247,11 pkt
Razem
247,11 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 6
Konsorcjum firm
JERRY Zakład Remontowo – Budowlany Jerzy Stanisław Deptuła
ul. Olsztyńska 52B
12-200 Pisz
ARIM Sp. z o.o.
ul. K. Miarki 33
58-500 Jelenia Góra
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 6 (1 105 432,74 : 1 211 339,19)x100x3 = 273,78 pkt
Razem
273,78 pkt

Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 5
Konsorcjum firm
AQUAT Kazimierz Bobowik
ul. Krzemowa 2
19-300 Ełk
HEMET Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 23A
65-001 Zielona Góra
Data powstania: czwartek, 16 lip 2009 15:12
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2009 15:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lip 2009 08:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1301 razy