BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 151/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2011 r.

poniedziałek, 19 lis 2012 14:22
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2012-2021

Zarządzenie Nr 152/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2011 r.

poniedziałek, 13 lut 2012 14:07
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2012 rok.

Opinie RIO w Olsztynie o projekcie budżetu,projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu w 2012 roku

wtorek, 14 lut 2012 09:36

Uchwała Nr XVI/200/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 grudnia 2011 r.

środa, 4 sty 2012 09:50
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2012-2021

Uchwała Nr XVI/201/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 grudnia 2011 r.

środa, 4 sty 2012 09:57
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2012

Opinie RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu planowanej kwocie długu na 2012 rok

piątek, 30 mar 2012 11:27

Zarządzenie Nr 2/12 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2012 r.

piątek, 11 maj 2012 12:42
w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 76/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2012 r.

wtorek, 11 wrz 2012 11:49
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

wtorek, 11 wrz 2012 11:58

Zarządzenie Nr 30/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 marca 2013 r.

piątek, 29 mar 2013 13:05
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

wtorek, 14 maj 2013 11:10
o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.