BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 165/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2010 r.

poniedziałek, 19 lis 2012 15:05
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2011-2020

Zarządzenie Nr 166/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2010 r.

poniedziałek, 13 lut 2012 13:17
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2011 rok.

Opinie RIO w Olsztynie o projekcie budżetu, projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu w 2011 roku

wtorek, 14 lut 2012 09:53

Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 stycznia 2011 r.

poniedziałek, 13 lut 2012 10:45
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2011-2020

Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 stycznia 2011 r.

poniedziałek, 13 lut 2012 10:08
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2011

Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2011 r.

piątek, 10 lut 2012 10:24
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

środa, 15 lut 2012 10:50

Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2012 r.

piątek, 20 kwi 2012 09:58
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

czwartek, 16 maj 2013 13:28
o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pisz za rok 2011.