BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 137/13 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2013 r.

poniedziałek, 18 lis 2013 18:10
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 139/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2013 r.

poniedziałek, 18 lis 2013 18:02
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

poniedziałek, 16 gru 2013 08:51
- o projekcie uchwały budżetowej na rok 2014; - o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXXIX/504/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 grudnia 2013 r.

wtorek, 24 gru 2013 08:03
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXXIX/505/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 grudnia 2013 r.

wtorek, 24 gru 2013 08:05
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2014

Zarządzenie Nr 12/14 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2014 r.

piątek, 14 lut 2014 13:34
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XLII/527/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r.

wtorek, 4 mar 2014 16:55
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Zarządzenie Nr 24/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2014 r.

środa, 12 mar 2014 15:09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr RIO-IV/0120/4/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2014 roku

wtorek, 25 mar 2014 10:31
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pisz na podstawie przyjętej przez jednostkę samorząd terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 oraz uchwały budżetowej na rok 2014.

Zarządzenie Nr 31/14 Burmistrza Pisza z dnia 12 marca 2014 r.

czwartek, 3 kwi 2014 16:38
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XLIII/540/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r.

czwartek, 3 kwi 2014 16:41
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017

Uchwała Nr XLIII/541/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r.

czwartek, 3 kwi 2014 16:45
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2014 r.

czwartek, 17 kwi 2014 09:49
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 50/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2014 r.

środa, 7 maj 2014 13:48
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 58/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2014 r.

środa, 21 maj 2014 07:36
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 64/14 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2014 r.

wtorek, 10 cze 2014 07:32
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XLIV/554/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r.

środa, 4 cze 2014 08:33
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Uchwała Nr XLV/572/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014 r.

środa, 20 sie 2014 13:30
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Zarządzenie Nr 78/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2014 r.

środa, 20 sie 2014 13:35
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Zarządzenie Nr 86/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2014 r.

środa, 20 sie 2014 13:38
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014.

Uchwała Nr XLVI/587/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 08 sierpnia 2014 r.

środa, 20 sie 2014 13:43
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Zarządzenie Nr 104/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2014 r.

środa, 3 wrz 2014 08:45
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Uchwała Nr RIO.IV-0120-308/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 września 2014 roku

czwartek, 6 lis 2014 09:50
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2014 roku.

Zarządzenie Nr 107/14 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2014 r.

czwartek, 18 wrz 2014 10:10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XLVII/606/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 września 2014 r.

czwartek, 2 paź 2014 08:18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017

Uchwała Nr XLVII/607/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 września 2014 r.

czwartek, 2 paź 2014 08:11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Zarządzenie Nr 122/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2014 r.

środa, 15 paź 2014 13:51
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 131/14 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2014 r.

piątek, 31 paź 2014 13:26
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XLVIII/619/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2014 r.

piątek, 31 paź 2014 13:33
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017

Uchwała Nr XLVIII/620/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2014 r.

piątek, 31 paź 2014 13:44
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Zarządzenie Nr 146/14 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2014 r.

wtorek, 25 lis 2014 14:50
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 156/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2014 r.

poniedziałek, 8 gru 2014 07:52
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 08 grudnia 2014 r.

piątek, 19 gru 2014 11:38
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017

Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 08 grudnia 2014 r.

środa, 10 gru 2014 15:13
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 grudnia 2014 r.

wtorek, 23 gru 2014 15:34
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017

Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 grudnia 2014 r.

środa, 24 gru 2014 09:13
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2014 r.

czwartek, 8 sty 2015 10:46
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 28 maj 2015 13:37
wykonanie budżetu za 2014 rok

Zarządzenie Nr 41/15 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2015 r.

środa, 25 lis 2015 12:06
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok