BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o unieważnieniu postępowania

środa, 20 kwi 2022 11:41
na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu i przekazaniu kompletnej, technicznej dokumentacji projektowej inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Piszu”, „Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Piszu”, „ Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Piszu”, „Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne”, „Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne” i „Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

czwartek, 11 lut 2021 13:10
przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1269 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pszenicznej w Piszu”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

środa, 10 lut 2021 14:41
na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz-zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

środa, 10 lut 2021 14:38
na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz - zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

środa, 10 lut 2021 13:39
na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1222 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rysiej w Piszu”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ORAZ OFERCIE ODRZUCONEJ

wtorek, 9 lut 2021 14:18
na przebudowę drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wilczej w Piszu”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 8 lut 2021 14:19
na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1391, 1305, 1279 i 1292 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Suwalskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Piwnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Smoczej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Żytniej w Piszu”

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 18 sty 2021 13:37
w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wtorek, 29 gru 2020 14:47
na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 28 gru 2020 15:12
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

środa, 29 lip 2020 11:03
w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

wtorek, 7 lip 2020 14:44
na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 15 cze 2020 11:57
na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”