BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 1 lip 2024 14:02
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz materiału roślinnego wybranych gatunków traw, bylin i roślin jednorocznych w ilości 925 sztuk w ramach zadania: wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych.

Zapytanie ofertowe

wtorek, 18 cze 2024 12:43
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do siedziby Zamawiającego (tj. do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz) materiału roślinnego wybranych gatunków traw, bylin i roślin jednorocznych w ilości 925 sztuk.

Zapytanie ofertowe

środa, 27 mar 2024 13:22
na dostawę wraz z montażem nowych mebli i wymianę elementów w używanych meblach biurowych w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

środa, 10 sty 2024 11:36
dot.: zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na świadczenie usług przeglądów, konserwacji i naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Piszu na rok 2024.

Zapytanie ofertowe

środa, 3 sty 2024 14:54
na świadczenie usług przeglądów, konserwacji i naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Piszu na rok 2024

Zapytanie ofertowe

piątek, 15 gru 2023 07:27
na świadczenie usług przeglądów, konserwacji i naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

wtorek, 5 gru 2023 12:50
dot.: zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopomp, pił motorowych oraz agregatów prądotwórczych) prowadzonego na podstawie § 10 ust. 1 Zarządzenie nr 232/2020 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 4 gru 2023 10:32
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, ploterów i kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 30 lis 2023 09:08
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopomp, pił motorowych oraz agregatów prądotwórczych).

Zapytanie ofertowe

czwartek, 14 wrz 2023 11:21
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: na dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopomp, pił motorowych oraz agregatów prądotwórczych) będących na stanie Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 15 cze 2023 09:41
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie Instalacji systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Zapytanie ofertowe

środa, 30 lis 2022 07:47
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopomp, pił motorowych oraz agregatów prądotwórczych).

Zapytanie ofertowe

wtorek, 29 lis 2022 08:49
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Piszu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 29 mar 2022 09:27
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pisz”.

Zapytanie ofertowe

wtorek, 22 mar 2022 14:22
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pisz”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 3 sty 2022 09:46
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

poniedziałek, 27 gru 2021 13:29
położonego na działce oznaczonej nr geod. 1149/32, obręb geod. Pisz 1 – miasto, przy ul. Tęczowej.

Zapytanie ofertowe

piątek, 10 gru 2021 11:47
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na: dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopomp, pił motorowych oraz agregatów prądotwórczych).

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 26 lip 2021 12:30
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem do siedziby Zamawiającego (tj. Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz) materiału roślinnego wybranych gatunków sadzonek drzew w ilości 177 sztuk.

Zapytanie ofertowe

środa, 7 lip 2021 14:11
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem do siedziby Zamawiającego (tj. Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz) materiału roślinnego wybranych gatunków sadzonek drzew i krzewów w ilości 500 sztuk.

Zapytanie ofertowe

piątek, 28 maj 2021 10:49
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem do siedziby Zamawiającego materiału roślinnego wybranych gatunków drzew i krzewów w ilości 551 sztuk.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 16 kwi 2021 16:40
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

środa, 31 mar 2021 08:13
położonego na działce oznaczonej nr geod. 1149/32, obręb geod. Pisz 1 – miasto, przy ul. Tęczowej.