BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

środa, 20 paź 2021 12:59
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn. "Posadowienie przęsła mostu na fundamentach i słupach żelbetowych na działce o nr geod. 328/10 położonej w obrębie Pisz 1".

Zapytanie ofertowe

piątek, 8 paź 2021 10:48
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn. "Posadowienie przęsła mostu na fundamentach i słupach żelbetowych na działce o nr geod. 328/10 położonej w obrębie Pisz 1".

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 26 lip 2021 12:30
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem do siedziby Zamawiającego (tj. Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz) materiału roślinnego wybranych gatunków sadzonek drzew w ilości 177 sztuk.

Zapytanie ofertowe

środa, 7 lip 2021 14:11
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem do siedziby Zamawiającego (tj. Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz) materiału roślinnego wybranych gatunków sadzonek drzew i krzewów w ilości 500 sztuk.

Zapytanie ofertowe

piątek, 28 maj 2021 10:49
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem do siedziby Zamawiającego materiału roślinnego wybranych gatunków drzew i krzewów w ilości 551 sztuk.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 16 kwi 2021 16:40
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

środa, 31 mar 2021 08:13
położonego na działce oznaczonej nr geod. 1149/32, obręb geod. Pisz 1 – miasto, przy ul. Tęczowej.