BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 14 lip 2021 14:53
na budowę drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 12 lip 2021 14:04
na modernizację targowiska miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 30 cze 2021 13:37
na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 29 cze 2021 12:04
na remont drogi gminnej łączącej m. Turowo z m. Turowo Duże.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 25 cze 2021 13:23
na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Ogłoszenie o zamówieniu

wtorek, 22 cze 2021 12:18
na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 10 cze 2021 11:24
przebudowę ulicy Wołodyjowskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 7 cze 2021 13:47
na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 26 maj 2021 13:54
na modernizację targowiska miejskiego w Piszu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 11 maj 2021 14:38

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 5 maj 2021 15:21
NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PISZ

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA

środa, 5 maj 2021 13:16
NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PISZ

INFORMACJA

środa, 5 maj 2021 12:52
O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 29 mar 2021 11:02
na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz