BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 10 maj 2024 13:03
Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Piszu – etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 2 maj 2024 11:08
Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 22 mar 2024 14:22
Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 15 mar 2024 14:41
Budowa sieci światłowodowej relacji ul. Trzcinowa – skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Długiej w Piszu w ramach zadania budżetowego pn. ,,Budowa monitoringu wizyjnego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 14 mar 2024 14:21
Opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 11 mar 2024 11:09
Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Nadleśnictwa w Piszu – etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 7 mar 2024 11:24
Przebudowa ulic Św. Wojciecha i Wędkarskiej w Piszu” w ramach zadań budżetowych pn. „Przebudowa ulicy Św. Wojciecha w Piszu od km 0+000 do km 0+233,93”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 4 mar 2024 13:14
Opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 21 lut 2024 13:50
Rozbudowa oświetlenia drogowego – droga gminna nr 174016N w ramach zadania budżetowego pn.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 16 lut 2024 14:05
Przebudowa ulic Łąkowej i Zielnej w Piszu w ramach zadań budżetowych pn.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Zielnej w Piszu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 12 lut 2024 12:54
Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 8 lut 2024 11:27
Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 31 sty 2024 12:47
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 25 sty 2024 11:05
Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 18 sty 2024 11:34
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 27 gru 2023 13:00
Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 22 gru 2023 13:48
Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 21 gru 2023 14:34
Świadczenie usług w zakresie utrzymania cmentarzy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 20 gru 2023 13:36
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz na 2024 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 12 gru 2023 13:58
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 11 gru 2023 12:24
Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 174012N w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 30 lis 2023 15:07
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg i zatok autobusowych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 29 lis 2023 21:18
Remont drogi Snopki - Wąglik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 29 lis 2023 11:19
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 16 lis 2023 14:04
Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 15 lis 2023 10:31
Budowa drogi gminnej w miejscowości Babrosty na dz. o nr geod. 67/1, 71, 99 obręb Babrosty w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 31 paź 2023 12:31
Remont ulicy Wąglickiej w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 26 paź 2023 12:39
Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków, zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 24 paź 2023 14:06
Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 24 paź 2023 13:22
Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 12 wrz 2023 14:33
Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa – etap I”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 29 sie 2023 13:14
Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 17 sie 2023 14:29
Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 11 sie 2023 11:24
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 9 sie 2023 11:04
Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Badania archeologiczne w strefie Zamku Piskiego na dz. o nr geod. 375/5 i 375/6 obręb Pisz 2” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 3 sie 2023 11:04
Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 31 lip 2023 13:23
Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa – etap I”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 24 lip 2023 13:04
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 23 cze 2023 11:29
Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 16 cze 2023 12:04
Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 24 maj 2023 12:15
Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 23 maj 2023 13:51
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 22 maj 2023 14:09
Dostawa drzew, krzewów, roślin ozdobnych wraz z materiałami ogrodniczymi przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 28 kwi 2023 14:18
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania budżetowego pn.: „Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 28 kwi 2023 10:56
Remont ulicy Trzcinowej w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 26 kwi 2023 14:31
Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jeglin oraz zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 26 kwi 2023 12:04
Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 31 mar 2023 10:50
Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 30 mar 2023 13:08
Dostawa materiału roślinnego do wykonania nasadzeń przy Alei Turystów w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 27 mar 2023 13:20
Dostawa drzew, krzewów, roślin ozdobnych wraz z materiałami ogrodniczymi przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 10 mar 2023 13:58
Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 10 mar 2023 09:23
Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 3 mar 2023 12:23
Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 24 lut 2023 14:10
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na potrzeby rozwoju szlaku turystyki wodnej rzeki Pisy wraz z zagospodarowaniem strefy nabrzeżnej jeziora Roś” w ramach zadania budżetowego pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 21 lut 2023 13:54
Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 3 lut 2023 12:08
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 31 sty 2023 12:37
Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 30 sty 2023 13:07
Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 20 sty 2023 14:49
Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 19 sty 2023 14:38
Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 30 gru 2022 14:10
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 30 gru 2022 12:45
Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 30 gru 2022 09:14
Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 29 gru 2022 14:22
Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 29 gru 2022 13:55
Przebudowa ulicy Matejki w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 28 gru 2022 19:28
Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 28 gru 2022 15:51
Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 28 gru 2022 12:17
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 23 gru 2022 11:41
Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 20 gru 2022 14:04
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz na 2023 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 19 gru 2022 11:50
Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 13 gru 2022 10:55
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 9 gru 2022 13:05
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 6 gru 2022 13:32
Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 30 lis 2022 13:54
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 30 lis 2022 13:28
Wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 25 lis 2022 14:18
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 15 lis 2022 13:34
Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 28 paź 2022 14:23
Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków, zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 28 paź 2022 13:06
Budowa drogi nr 174010N Wiartel Mały – Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 25 paź 2022 13:58
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 25 października 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00408570/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu dostawczego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 25 paź 2022 13:24
Przebudowa ulic Owocowej, Letniej, Wileńskiej, Wiosennej w Piszu w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 18 paź 2022 14:24
Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 14 paź 2022 14:31
Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 11 paź 2022 13:17
Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap I, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 5 paź 2022 15:06
Zakup samochodu dostawczego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 5 paź 2022 15:02
Zakup i montaż lamp solarnych w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 30 wrz 2022 13:23
Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 2 wrz 2022 15:03
Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 29 sie 2022 13:19
Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki – Maszty - Zawady

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 19 sie 2022 13:27
Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 17 sie 2022 13:11
Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 8 sie 2022 11:35
Budowa drogi nr 174010N Wiartel Mały – Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 4 sie 2022 14:32
Wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 26 lip 2022 13:48
Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowi zewnętrznych na terenie gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 22 lip 2022 13:08
Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 18 lip 2022 14:46
o udzielenie zamówienia pn.: " Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 15 lip 2022 14:51
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową” w ramach zadania budżetowego pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo - widowiskową – wykonanie dokumentacji projektowej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 12 lip 2022 13:37
o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 8 lip 2022 11:23
Cyfrowa Gmina

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 7 lip 2022 13:54
na przebudowę drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 1 lip 2022 13:54
Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 30 cze 2022 13:36
Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 29 cze 2022 12:16
Budowa drogi nr 174010N Wiartel Mały – Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 23 cze 2022 10:43
Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 22 cze 2022 11:38
Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 27 maj 2022 10:13
Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 26 maj 2022 15:10
Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowi zewnętrznych na terenie gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 20 maj 2022 14:19
Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 16 maj 2022 14:29
Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 13 maj 2022 13:54
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn.: „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 6 maj 2022 15:12
Cyfrowa Gmina

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 28 kwi 2022 14:46
na rozbudowę drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 27 kwi 2022 14:06
na rozbudowę drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 14 kwi 2022 10:58
na modernizację targowiska miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 4 kwi 2022 13:37
na przebudowę ulicy Nowy Świat w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 17 mar 2022 13:18
na modernizację targowiska miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 4 mar 2022 14:07
na przebudowę ulicy Nowy Świat w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 3 mar 2022 13:38
Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Piszu. Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 15 lut 2022 13:10
na modernizację targowiska miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 21 sty 2022 13:46
na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 23 gru 2021 14:51
na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz na 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 20 gru 2021 14:21
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 10 gru 2021 15:06
na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 8 gru 2021 14:11
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

piątek, 3 gru 2021 14:41
na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz oraz odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 2 gru 2021 13:07
na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 30 lis 2021 14:14
na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 18 lis 2021 13:58
na przebudowę drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 16 lis 2021 14:00
na budowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 15 lis 2021 14:43
na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 26 paź 2021 13:19
na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 13 paź 2021 13:56
na budowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 5 paź 2021 14:30
na dostawę i montaż elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 12 sie 2021 15:16
na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 77 obręb Trzonki

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

wtorek, 10 sie 2021 13:41
na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 14 lip 2021 14:53
na budowę drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 12 lip 2021 14:04
na modernizację targowiska miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 30 cze 2021 13:37
na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wtorek, 29 cze 2021 12:04
na remont drogi gminnej łączącej m. Turowo z m. Turowo Duże.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

piątek, 25 cze 2021 13:23
na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Ogłoszenie o zamówieniu

wtorek, 22 cze 2021 12:18
na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

czwartek, 10 cze 2021 11:24
przebudowę ulicy Wołodyjowskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 7 cze 2021 13:47
na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Pisz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 26 maj 2021 13:54
na modernizację targowiska miejskiego w Piszu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 11 maj 2021 14:38

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 5 maj 2021 15:21
NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PISZ

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA

środa, 5 maj 2021 13:16
NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PISZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniedziałek, 29 mar 2021 11:02
na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz