BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez podział rzeczy wspólnej tj. nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Pisz i osoby fizycznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Piszu złożonych na początku kadencji 2018 - 2023 oraz złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (za 2018 rok).
 13. Informacja Burmistrza Pisza z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia takich oświadczeń za 2018 rok.
 14. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady

     Edmund Lipnicki

 

 

 

Data powstania: czwartek, 24 paź 2019 15:04
Data opublikowania: czwartek, 24 paź 2019 15:09
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 698 razy