BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LISTOPADA 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2018/2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  w Piszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję 2020-2023.
 12. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

     Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 22 lis 2019 14:38
Data opublikowania: piątek, 22 lis 2019 14:40
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 856 razy