BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 GRUDNIA 2019 ROKU o GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
  i Przedszkoli.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

    Edmund Lipnicki


Data powstania: piątek, 13 gru 2019 14:32
Data opublikowania: piątek, 13 gru 2019 14:36
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 745 razy