BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 WRZEŚNIA 2020 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla miasta Pisz".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz
  na lata 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącego własność Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia
  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik i uchwał zmieniających w/w uchwałę.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu
  przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I.
 21. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad.

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                   Edmund Lipnicki

 

Data powstania: czwartek, 17 wrz 2020 11:24
Data opublikowania: czwartek, 17 wrz 2020 11:26
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 678 razy