BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 GRUDNIA 2020 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Prelekcja on-line wygłoszona przez mec. Macieja Kiełbusa, nt. „Przegląd prawa samorządowego”.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty,o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu wraz z odpowiedzią na skargę.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
 18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                           Edmund Lipnicki

Data powstania: środa, 16 gru 2020 07:29
Data opublikowania: środa, 16 gru 2020 07:34
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 777 razy