BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (ul. Mickiewicza)


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza
Numery działek –  cz. 187/1 i cz. 187/2,
Numer KW – OL1P/ 00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości –  25 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod budowę garażu murowanego,
Roczna  wysokość czynszu –  200 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze      przetargu na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Zabudowę garażowa na przedmiocie dzierżawy należy realizować według koncepcji uzgodnionej uprzednio z wydzierżawiającym – Gmina Pisz. 
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 8 stycznia 2021 r.

 

Data powstania: czwartek, 17 gru 2020 13:59
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2020 15:05
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 335 razy