BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2
Numery działek – cz. 431,
Numer KW – OL1P/ 00024285/9,
Opis nieruchomości – część budynku usytuowanego na działce nr 431 o pow. użytkowej 
152,45 m2 przeznaczona  do oddania w użyczenie na cele zgodne z przedmiotem działania Muzeum Ziemi Piskiej


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 10 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.  poz. 449 i 450) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 20 UA/UT – teren zabudowy usług publicznych oraz usług turystycznych.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  18 grudnia 2020 r. do dnia 8 stycznia 2021 r.

Data powstania: piątek, 18 gru 2020 13:59
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2020 11:02
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 315 razy