BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 LUTEGO 2021 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  na lata 2021-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Piszu.
 17. Informacja Burmistrza Pisza dotycząca wydanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                                           Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 19 lut 2021 15:03
Data opublikowania: piątek, 19 lut 2021 15:06
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 756 razy