BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 MARCA 2021 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Rostki na lata 2021-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2021 roku.
 12. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                                       Edmund Lipnicki

Data powstania: środa, 24 mar 2021 14:39
Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 14:44
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 537 razy