BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2021 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Pisz za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pisza wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Pisz na rok szkolny 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pisz do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w roku 2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w roku 2021.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Pisz prowadzenie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
  w roku 2021.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części Piłsudskiego w Piszu kategorii drogi gminnej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
 26. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 27. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                Edmund Lipnicki

Data powstania: środa, 23 cze 2021 09:48
Data opublikowania: środa, 23 cze 2021 09:56
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 755 razy