BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 STYCZNIA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LV/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LVI/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Przyjęcie protokołu Nr LVII/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 6. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/437/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz..
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu na rok 2023.
 29. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu za 2022 rok.
 30. Informacja Burmistrza Pisza dotycząca wydanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 31. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 32. Wolne wnioski i informacje.
 33. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                   Edmund Lipnicki

Data powstania: środa, 25 sty 2023 12:01
Data opublikowania: środa, 25 sty 2023 12:07
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 233 razy