BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LX Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 MARCA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LIX/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Pisz w 2023 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Pisz prowadzenie zadania
  z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  na terenie gminy Pisz w 2023 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez podział rzeczy wspólnej tj. nieruchomości zabudowanej,
  stanowiącej współwłasność Gminy Pisz i osób fizycznych, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego
  w Piszu na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego
  w Piszu na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu.
 24. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                             Edmund Lipnicki

 

 
   

 

Data powstania: czwartek, 23 mar 2023 09:31
Data opublikowania: czwartek, 23 mar 2023 09:35
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 272 razy