BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 MAJA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr LXI/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.

4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za 2022 rok.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

18. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                                        Edmund Lipnicki

Data powstania: środa, 24 maj 2023 09:58
Data opublikowania: środa, 24 maj 2023 10:01
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 256 razy