BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIV Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 LIPCA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Pisza.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Pisz do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                                               Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 7 lip 2023 15:02
Data opublikowania: piątek, 7 lip 2023 15:08
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 227 razy