BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obrona cywilna

Zakres zadań
1.Przygotowanie organów kierowania i sił obrony cywilnej:

a) dotyczące realizacji przedsięwzięć OC w mieście i gminie
- opracowywanie rocznych kierunków działania oraz planu zasadniczych przedsięwzięć OC, a także kontrola ich realizacji;
- ustalanie w formie planu zasad kierowania OC na terenie miasta i gminy;
- opracowanie planu zespołu kierowania OC miasta i gminy oraz organizacja jego szkolenia;
- planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej;
- opracowanie i aktualizacja planu OC miasta i gminy oraz nadzór i koordynacja nad opracowaniem takich planów w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze miasta i gminy
b) dotyczące finansowania realizacji zadań OC
- planowanie finansowych potrzeb na realizację zadań OC w ramach zadań zleconych i własnych;
- realizacja przydzielonych środków budżetowych gminy oraz w ramach zadań zleconych
c) dotyczące tworzenia i przygotowywania do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej
- opracowanie planów działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
- prowadzenie ewidencji ich stanu osobowego;
- opracowywanie rocznych planów kalendarzowych i tematycznych szkolenia stanu osobowego jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
- koordynowanie i nadzór nad organizacją i przygotowaniem do działania pozostałych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej z terenu miasta i gminy
d) dotyczące logistycznego zabezpieczenia organów i sił obrony cywilnej
- prowadzenie ewidencji sprzętu OC na terenie miasta i gminy;
- organizowanie dystrybucji sprzętu OC do podległych ogniw obrony cywilnej;
- organizowanie przeklasyfikowania oraz wybrakowania sprzętu OC w magazynach na terenie miasta i gminy;
- organizowanie okresowych legalizacji przyrządów dozymetrycznych;
- nadzór nad prawidłową eksploatacją oraz konserwacją sprzętu OC, znajdującego się w magazynach na terenie miasta i gminy.

2. Ochrona ludności:

a) dotycząca działania powszechnego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniu
- planowanie organizacji rozwinięcia i funkcjonowania elementów systemu wykrywania i alarmowania (SWA);
- opracowanie i aktualizacja dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej SWA;
- nadzór nad utrzymaniem w stałej sprawności technicznej urządzeń SWA;
- przygotowanie i udział składów osobowych elementów SWA w treningach i ćwiczeniach
b) dotycząca organizacji zbiorowych elementów ochrony ludności
- planowanie budowli ochronnych dla ludności, przygotowywanych doraźnie na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny;
- planowanie i realizacja przygotowania urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i zakażeń.
c) dotycząca szkolenia ludności w ramach powszechnej samoobrony
- opracowywanie programów szkolenia ;
- realizacja zaplanowanych szkoleń ludności;
- koordynacja i nadzór nad planowaniem i realizacją szkoleń w ramach powszechnej samoobrony w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze miasta i gminy.Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 09:22
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lip 2003 14:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 maj 2007 11:13
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2404 razy