BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona przeciwpożarowa

Zakres zadań
1. Planowanie coroczne środków finansowych w budżecie gminy dotyczących kosztów funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w zakresie:
a) utrzymania obiektów remiz – budowa, remonty, modernizacje oraz bieżące utrzymanie;
b) sprzętu pożarniczego – zakupy, remonty, obsługa serwisowa;
c) umundurowania członków OSP – zakup mundurów bojowych oraz uzbrojenia osobistego;
d) ubezpieczenia członków i sprzętu OSP;
e) wypłat ekwiwalentu dla członków OSP, biorących udział w akcjach ratunkowych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową straż pożarną;

2. Nadzór i koordynacja nad realizacją wykonania uchwalonego budżetu gminy w danym roku, w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3. Sprawy organizacyjne, dotyczące:
a) przedkładania do wydziału finansowego zestawień do wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratunkowych oraz szkoleniu członków OSP;
b) wystawiania miesięcznych kart pracy, dotyczących eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego dla poszczególnych jednostek OSP oraz ich rozliczanie.

Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 10:17
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lip 2003 14:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 maj 2007 11:13
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2075 razy