BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 lipca 2011

Wiadomości

Oferta Organizacji Pozarządowej

Dodanie nowej wiadomości: Oferta Organizacji Pozarządowej - [Wszystkie zmiany]

Oferta Organizacji Pozarządowej

Edycja wiadomości Oferta Organizacji Pozarządowej - [Wszystkie zmiany]

Oferta Organizacji Pozarządowej

Edycja wiadomości Oferta Organizacji Pozarządowej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

zmiana terminu składania i otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.16.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.16.2011 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 lipca 2011

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI WĄGLIK I ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI WĄGLIK I ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 lipca 2011

Wiadomości

Zarządzenie Nr 68/11 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 68/11 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 87/11 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 87/11 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.15.2011

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.15.2011 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 lipca 2011

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 lipca 2011

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie: zasad i warunków dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie: zasad i warunków dofinansowania kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miasta i gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 lipca 2011

Wiadomości

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 lipca 2011

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/1/11

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/1/11 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.8.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.8.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6220.1.7.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.1.7.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 lipca 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 lipca 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.19.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.19.2011 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.18.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.18.2011 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 lipca 2011

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 lipca 2011

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 lipca 2011

Wiadomości

Obwieszczenie Z.6220.2.4.2011

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6220.2.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 lipca 2011

Wiadomości

Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 I 2 DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 I 2 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 lipca 2011

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 lipca 2011

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ , OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ , OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 lipca 2011

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 lipca 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 lipca 2011

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3 DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 lipca 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 lipca 2011

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.21.2011

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.21.2011 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian