BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu 1, oznaczonych nr działek 481/23 i 481/24 dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13021, w składzie:


1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji – Ewa Szymańska,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 12 lipca 2011 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2011 13:19
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2011 14:30
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1642 razy