BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 68/11 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „PISZ ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Na podstawie art. 26, ust. 1 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje: § 1 Zatwierdzam Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „PISZ ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2011 r. Burmistrz Jan Alicki
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 lip 2011 07:29
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2011 11:17
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1931 razy