BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 5 czerwca 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568130-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 3 lipca 2018 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 cze 2018 15:11
Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2018 15:22
Data edycji: wtorek, 26 cze 2018 11:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 13:05
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1175 razy
Ilość edycji: 1