BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 148/14 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2014 r.

środa, 19 lis 2014 11:37
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2015-2018

Uchwała Nr RIO.IV-0120-443/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 09 grudnia 2014 roku

poniedziałek, 15 gru 2014 13:35
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Zarządzenie Nr 149/14 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2014 r.

środa, 19 lis 2014 11:40
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2015

Uchwała Nr RIO.IV-0120-442/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 09 grudnia 2014 roku

poniedziałek, 15 gru 2014 13:37
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2015 r.

piątek, 27 lut 2015 11:05
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2015-2029

Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2015 r.

piątek, 27 lut 2015 11:12
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2015

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

piątek, 29 kwi 2016 14:12
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2015 rok

Zarządzenie Nr 38/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2016 roku

piątek, 29 kwi 2016 13:47
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2015 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 25 lut 2016 14:51
w sprawie opinii z wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr XIX/173/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 7 gru 2015 12:25
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2015-2021