BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/178/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 18 sty 2016 09:21
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2016

Uchwała Nr XX/177/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2015 r.

środa, 2 mar 2016 11:03
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 4 lut 2016 10:04
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pisz

Uchwała Nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 stycznia 2016 r.

środa, 2 mar 2016 11:07
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na na rok 2016

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2016 rok

środa, 10 maj 2017 10:11

Zarządzenie Nr 44/17 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2017 roku

środa, 10 maj 2017 09:38
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2016 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

piątek, 25 lis 2016 12:01
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2016 roku

wtorek, 6 wrz 2016 10:23

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 25 lut 2016 13:56
w sprawie opinii o WPF na lata 2016-2021

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 25 lut 2016 13:53
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok