BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2018 roku

środa, 5 gru 2018 12:34

Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2018 r.

czwartek, 20 wrz 2018 11:24
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

piątek, 2 mar 2018 14:30
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

piątek, 2 mar 2018 14:28
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 16/18 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2018 r.

piątek, 2 mar 2018 14:27
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2018 r.

piątek, 2 mar 2018 14:15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2018 r.

piątek, 2 mar 2018 13:35
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII/455/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 grudnia 2017 r.

piątek, 2 mar 2018 13:05
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2018

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

piątek, 15 gru 2017 07:54
w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018-2021

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

piątek, 15 gru 2017 07:50
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2018 rok