BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/329/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r.

środa, 6 wrz 2017 11:39
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2017

Uchwała Nr XXXI/347/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 11:48
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 11:50
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 11:52
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/356/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 lutego 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 11:55
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Zarządzenie Nr 22/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 11:57
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/365/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 marca 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 11:59
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Pisza z dnia 14 marca 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:00
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:02
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/370/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:04
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/381/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Zarządzenie Nr 64/17 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/382/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:20
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Zarządzenie Nr 96/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:22
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVII/392/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Zarządzenie Nr 112/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:24
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVIII/401/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 lipca 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:31
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:33
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:34
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIX/418/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:36
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Zarządzenie Nr 151/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 12:38
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

piątek, 27 kwi 2018 08:13
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pisz za rok 2017

Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2018 r.

piątek, 27 kwi 2018 08:10
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2017 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 21 wrz 2017 12:49
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2017 roku

środa, 6 wrz 2017 09:41
Zarządzenie Burmistrza Nr 146/17

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 2 mar 2017 11:34
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017 - 2021

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 2 mar 2017 11:29
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pisz