BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

piątek, 7 maj 2021 09:58
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pisz za rok 2020.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 24 gru 2020 10:02
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 24 gru 2020 10:00
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2021 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 24 gru 2020 09:58
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2021 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 15 paź 2020 14:54
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2020 roku.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

środa, 29 sty 2020 14:46
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pisz na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2020.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

wtorek, 17 gru 2019 11:46
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020 – 2023

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

wtorek, 17 gru 2019 11:43
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2020 rok