BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 15 wrz 2022 11:32
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2022 roku.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 12 maj 2022 12:28
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pisz za rok 2021.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

wtorek, 25 sty 2022 13:48
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Pisz na 2022 rok