BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Burmistrza Pisza

czwartek, 20 gru 2018 12:26
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019 - 2022

Zarządzenie Burmistrza Pisza

czwartek, 20 gru 2018 12:30
w sprawie projektu budżetu Gminy Pisz na 2019 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 20 gru 2018 12:21
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019 - 2022

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 20 gru 2018 12:17
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2019 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

piątek, 22 lut 2019 11:45
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pisz

Uchwała Regionalanej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

wtorek, 10 wrz 2019 14:47
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2019 roku

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

sobota, 27 kwi 2120 14:59
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pisz za rok 2019.