BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 16 wrz 2021 11:56
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2021 roku.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

środa, 31 mar 2021 09:23
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2021 rok