BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

wtorek, 28 gru 2021 11:06
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

wtorek, 28 gru 2021 11:02
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2022 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

wtorek, 28 gru 2021 10:59
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2022 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

czwartek, 16 wrz 2021 11:56
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2021 roku.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

środa, 31 mar 2021 09:23
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2021 rok