BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

przetarg na wydzierżawienie działek rolnych.

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Pisz ul. Wąglicka,
- Opis nieruchomości - teren na użytkowanie rolne,
- Numer działki - część 162 i część 148/14
- Powierzchnia działki - 14.999m2 /dz.nr 162-12.511m2, dz.nr 148/14-2.488m2/,
- Numer KW - 13026,
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 64,-zł /brutto/,
- Wadium - 10,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 09 kwietnia 2004 r. o godz. 11 00 w sali nr 58 w budynku
Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres jednego roku.
3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w/w nieruchomości stanowią teren zmeliorowanych użytków zielonych, położone są
w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609
w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub
zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz
ogłaszającego przetarg.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej
lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 do dnia 09 kwietnia 2004r.
do godz. 10 30.
Data powstania: środa, 24 mar 2004 14:49
Data opublikowania: środa, 24 mar 2004 17:14
Data przejścia do archiwum: niedziela, 11 kwi 2004 13:35
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2070 razy