BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”, zostało złożonych pięć ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Wiesława Kozioł prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEOMIX Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Wiesław Kozioł z siedzibą w Piszu, przy ul. Wojska Polskiego 13, za łączną cenę 16.974,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
GEOINWEST Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Inwestycyjne Artur Zadroga
ul. Gizewiusza 12
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (16 974,00 : 17 220,00)x100x4 = 394,28 pkt
Razem:
394,28 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Geodeta Uprawniony inż. Kazimierz Kowalewski
ul. Bukowa 12
11-300 Biskupiec
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (16 974,00 : 22 755,00)x100x4 = 298,36 pkt
Razem:
298,36 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Agencja Geodezyjna s.c. Zofia i Andrzej Dąbrowscy
ul. Gizewiusza 11
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (16 974,00 : 31 857,00)x100x4 = 213,12 pkt
Razem:
213,12 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
Konsorcjum firm:
Usługi Geodezyjne mgr inż. Stefan Jermacz
ul. Batorego 8
12-200 Pisz
Usługi Geodezyjne Marek Piworowicz
ul. Gałczyńskiego 9/46
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4 (16 974,00 : 17 700,00)x100x4 = 383,60 pkt
Razem:
383,60 pkt

Oferta nr 5
GEOMIX Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Wiesław Kozioł
ul. Wojska Polskiego 13
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 5 (16 974,00 : 16 974,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 1 gru 2011 15:03
Data opublikowania: czwartek, 1 gru 2011 15:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 gru 2011 08:23
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1747 razy