BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina”, zostało złożonych trzynaście ofert, w tym dwanaście niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Bernarda Krajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROTECH Bernard Zbigniew Krajewski z siedzibą w Starej Łomży, przy ul. Słonecznej 17, za łączną cenę 737.878,48 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Józef Gajek
Nowa Wieś Ełcka, ul. Kard. Wyszyńskiego 12
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (737 878,48 : 1 119 697,36)x100x4 = 263,60 pkt
Razem:
263,60 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. i C.O. Zenon Szyłak
ul. Sikorskiego 1
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (737 878,48 : 1 175 880,00)x100x4 = 251,00 pkt
Razem:
251,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL-OLSZTYN w Dywitach Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 23
11-001 Dywity
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4 (737 878,48 : 818 506,27)x100x4 = 360,60 pkt
Razem:
360,60 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ISMAL Mirosław Szafrański
ul. Zawiszy 14
96-500 Sochaczew
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 5 (737 878,48 : 1 819 240,17)x100x4 = 162,24 pkt
Razem:
162,24 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja
ul. Fabryczna 9
18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6 (737 878,48 : 777 780,00)x100x4 = 379,48 pkt
Razem:
379,48 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 7
Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych BUDOKAN Łosiewicz i wspólnicy sp. j.
ul. Magazynowa 9
19-203 Grajewo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 7 (737 878,48 : 1 014 220,95)x100x4 = 291,00 pkt
Razem:
291,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 8
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MELIOREX Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 12
16-420 Raczki
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 8 (737 878,48 : 983 890,48)x100x4 = 300,00 pkt
Razem:
300,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMOBUD Sp. z o.o.
ul. Hozjusza 1a
11-041 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 9 (737 878,48 : 1 291 500,00)x100x4 = 228,52 pkt
Razem:
228,52 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 10
Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe POLARIS Andrzej i Wiesław Krzyżańscy sp. j.
ul. Wojska Polskiego 35b
12-200 Pisz
Zakład Instalacyjno-Budowlany DARIO Dariusz Krasicki
ul. Gałczyńskiego 7/37
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 10 (737 878,48 : 747 830,16)x100x4 = 394,68 pkt
Razem:
394,68 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 11
Andrzej Kudyk MASZ-BUD KUDYK
ul. Przemysłowa 3
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 11 (737 878,48 : 841 000,00)x100x4 = 350,96 pkt
Razem:
350,96 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 12
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROTECH Bernard Zbigniew Krajewski
ul. Słoneczna 17
18-400 Stara Łomża p/sz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 12 (737 878,48 : 737 878,48)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 13
Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.
ul. Suwalska 84
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 13 (737 878,48 : 980 310,00)x100x4 = 301,08 pkt
Razem:
301,08 pkt


Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A.
ul. Przytorowa 9
16-400 Suwałki
Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2011 13:25
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2011 14:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 gru 2011 07:58
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1807 razy