BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 6 grudnia 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 320583-2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 14 grudnia 2011 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: wtorek, 6 gru 2011 14:46
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2011 14:57
Data przejścia do archiwum: środa, 14 gru 2011 13:19
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1604 razy