BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 7 grudnia 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 322989-2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 15 grudnia 2011 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: środa, 7 gru 2011 14:14
Data opublikowania: środa, 7 gru 2011 14:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 gru 2011 12:36
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1676 razy